Wołowina Pro
Pasza i Środowisko

Strategie optymalizacji bazy paszowej i redukcji emisji azotu
do środowiska w opasie bydła mięsnego.

 

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie
nowej metody organizacji oraz technologii
opasu bydła mięsnego.


Przełoży się to na poprawę bazy paszowej gospodarstw, wzrost opłacalności opasu bydła mięsnego oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję emisji azotu do środowiska.

photo-1583364428520-fa6c5013c0c3-1
Logosy_Projekt_Wolowina_Pro

Całkowity budżet operacji: 3.665.427,12 zł

Numer operacji: 00056.DDD.6509.00147.2019.07

Dwóch producentów
bydła mięsnego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

BOSLA 
Sławomir Bogdański
Podmiot doradczy

DIFFERENTARTS
Piotr Laskosz
MŚP

Jeśli masz pytania,
skontaktuj się.

E-mail: wolowinapro@gmail.com

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Wołowina Pro | 2021