Białko chronione to ten rodzaj białka, który nie rozkłada się w żwaczy zwierząt poligastrycznych i w nienaruszonym stanie dostaje się do jelita cienkiego, gdzie jest wchłaniane. Chronienie białka w żywieniu przeżuwaczy wydaje się być wysoko istotnym procesem. W momencie gdy zwierzęta rozkładają zbyt duże ilości białka w żwaczu mogą pojawiać się choroby metaboliczne. Ponadto, jeśli białko ulegnie rozkładowi w żwaczu nastąpi jego degradacja i zwierzę przyswoi faktycznie mniej białka niż było to zaplanowane przez hodowcę. Warto jest poszerzać wiedzę o ilość białka nierokładalnego w żwaczu w celu optymalizacji żywienia oraz kosztów surowców paszowych.