Jednym z istotnych czynników wpływających na zdrowotność pasz i zwierząt jest potencjał antyoksydacyjny. Organizmy zwierząt narażone są na występujące w wolne rodniki tlenu. Powodują one rozpad komórek prowadząc do ogólnego osłabienia organizmu, a w skrajnych przypadkach mogą wywoływać choroby nowotworowe. Ważnym jest, aby wolne rodniki tlenu mogły być neutralizowane w organizmie. Rolę ochronną w tym procesie pełnią różnorakie substancje bioaktywne takie jak witamina C, E, karotenoidy polifenole. Dlatego ważnym jest zadawanie zwierzęciu takich pasz, które cechują się wysokim wskaźnikiem zmiatania wolnych rodników. Badanie zdolności zmiatania wolnych rodników w paszy oraz w surowicy zwierząt wykonuje się za pomocą spektrofotometrycznej metody DPPH. Po inkubacji badanego związku miesza się go z odczynnikiem DPPH. Jako próbę kontrolną stosuje się wodę destylowaną z zadanym DPPH. Następie, badane substancje umieszcza się w spektrofotometrze płytkowym i przy częstotliwości fal 517nn oznacza się zdolność zmiatania wolnych rodników. Wyrażana jest ona w wartościach procentowych, gdzie próba kontrolna stanowi 100%.  

Płytkowy analizator spektrofotometryczny. Zdjęcie własne.