Obecnie obserwujemy w pewnym stopniu ekstensyfikację rolnictwa oraz zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego i rolnego. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać rolnictwo o obiegu zamkniętym. W myśl tego założenia wskazane jest poszukiwanie różnych powiązań między producentami żywności i rolnikami, tak aby wszystkie potencjalnie możliwe do wykorzystania produkty zostały ponownie włączone w łańcuch pokarmowy przez na przykład wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Taki proces daje obopólną korzyść co najmniej dwóm podmiotom. Dla przykładu producent soków jabłkowych podczas produkcji generuje produkt uboczny – wytłoki jabłkowe. Zgodnie z prawem dany produkt musi zostać ponownie włączony do łańcucha pokarmowego bądź zutylizowany. Przy potrzebie zutylizowania takich produktów producent musi zapłacić za taką usługę. Tak więc ekonomicznie uzasadnionym przedsięwzięciem wydaje się być sprzedaż tych produktów rolnikowi, nawet za symboliczną cenę, tak aby nie musieć płacić za ich utylizację. Z drugiej strony rolnik dzięki wykorzystaniu tych produktów może znacznie wzbogacić dietę swoich zwierząt przy jednoczesnym obniżeniu kosztów żywienia. Innym przykładem działania w celu wytworzenie rolnictwa o obiegu zamkniętym jest odkup starego pieczywa przez rolnika utrzymującego trzodę chlewną. Takie pieczywo może być cennym wysokoenergetycznym uzupełnieniem diety świń.

Wytłoki jabłkowe. Źródło własne.