Na początku opasu najwyższe przyrosty wystąpiły w grupach żywionych dawkami pokarmowymi z udziałem kiszonki z wytłoków jabłkowych oraz w grupie kontrolnej. W kolejnych pomiarach najwyższe przyrosty osiągają zwierzęta w grupach żywionych kiszonym wywarem kukurydzianym oraz wysłodkami buraczanymi. Również za cały okres opasu najwyższe przyrosty były w grupach otrzymujących w dawkach pokarmowych wywar kukurydziany, najniższe zaś w grupach żywionych wytłokami jabłkowymi oraz grupie kontrolnej.